Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Viết phản hồi
Web chưa được tối ưu hoá cho điện thoại.
bởi Vo Danh | 23 - 08 - 2018
Amarketz đang nỗ lực khắc phục. Cảm ơn phản hồi của bạn.
https://www.amarketz.com/phan-hoi/D6E58B656
Liên hệ đến Amarketz như thế nào?
bởi Vo Danh | 23 - 08 - 2018
Bạn vào Mục Trợ Giúp, tìm đến mục Phản Hồi, sử dụng các tính năng được hỗ trợ để...
https://www.amarketz.com/phan-hoi/B6DE1269E
Tôi có thể xóa tài khoản vĩnh viển không?
bởi Kimkingham | 08 - 07 - 2017
Được, Amarketz hổ trợ xác nhận mật khẩu để tiến hành xóa tài khoản.
https://www.amarketz.com/phan-hoi/FEBE3EB91
Trang web chưa ổn định về thanh toán
bởi Kimkingham | 19 - 06 - 2017
Amarketz đang tích hợp tính năng thanh toán 1click. Đang trong giao đoạn demo, B...
https://www.amarketz.com/phan-hoi/2A2155D63
Trang web còn 1 số chưa trùng khớp, nội dung chưa hoàn thiện.
bởi diemthuong | 01 - 01 - 1970
Amarketz đang nổ lực phát triển, chỉnh sửa, cập nhật từng ngày, bạn có thể nhận ...
https://www.amarketz.com/phan-hoi/D5D53DF51
Đơn hàng của Amarketz đóng gói rất chuyên nghiệp.
bởi diemthuong | 01 - 01 - 1970
Amarketz rất vui khi nhận được phản hồi này từ bạn. Chúng tôi sẽ nổ lực hơn để m...
https://www.amarketz.com/phan-hoi/77EFEFF82
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa