Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
  • Tính năng thông báo là một tiện ích liên lạc giữa Amarketz đến với bạn. Bạn có thể nhận biết qua biểu tượng hình chuông bên góc phải trang web. Bạn sẽ thấy số thông báo khi có thông báo đến bạn. Trong bảng thông báo, bạn sẽ có nhiều loại thông báo mà bạn cần lưu ý khi gặp phải.
  • Khi bạn tháo tác trên Amarketz, để theo giỏi và nhìn thấy được các thông báo, Bạn phải luôn ở tình trạng đăng nhập tài khoản khi sử dụng Amarketz.
  • Những thông báo có thể đến với bạn bất kỳ lúc nào, Amarketz không quy định thời gian cụ thể nào, Sẽ có những dạng thông báo như sau đến với bạn: Thông báo về tiến trình đơn hàng của bạn, thông báo điểm thưởng, thông báo dạng tin tức và nhiều thông báo khác đến bạn.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa