Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Bạn sẽ có nhiều điểm hơn khi mua sắm nhiều hơn và bạn sẽ được giãm giá nhiều hơn.

Bạn có thể tích lũy điểm thưởng như sau:

Khi tạo một đơn hàng, bạn có thể sử dụng hoặc không cần sử dụng mã điểm thưởng mà bạn hiện có để thanh toán trên đơn hàng của bạn. Khi đơn hàng đã được xác nhận từ Amarketz và chuyển đến bạn khi bạn nhận được hàng. Amarketz sẽ chuyễn đơn hàng sang Lịch sử đơn hàng. Từ đây bạn sẽ được thông báo trên biểu tưởng thông báo (hình cái chuông) hoặc bạn có thể vào trực tiếp mục Điểm tưởng mua sắm để xem số điểm được cộng thêm vào điểm thưởng bạn hiện có. Số điểm được công thêm vào phụ thuộc vào mốc giá trị đơn hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về số điểm được tặng tại các mốc giá trị đơn hạng trong mục Điểm thưởng mua sắm.

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa