Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Amarketz đưa ra nhiều tiện ích mà bạn có thể tùy chỉnh thông tin của bạn một cách dễ dàng, tạo nên sự mới mẻ. Bạn có thể cài đặt hoặc thay đổi thông tin tài khoản của bạn dể dàng.

Hãy thực hiện theo các bước sau để thay đổi tên tài khoản của bạn:

  1. Đến Trang Thông Tin Tài Khoản
  2. Trỏ chọn mục Tài Khoản Người Dùng để hiển thị biểu tượng cây viết (pen)
  3. Trỏ chọn biểu tượng cây viết để chỉnh sửa thông tin.
  4. Điền tên mới mà bạn muốn và nhập mật khẩu tài khoản của bạn để xác nhận.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa