Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Bảo hành sản phẩm là một những quy định cần thiết khi bạn mua hàng, đây là một trong những chính sách mà Amarketz hổ trợ người dùng, nhằm bảo vệ lợi ích cũng như mang đến bạn sự an tâm khi mua hàng tại Amarketz.
Amarketz sẽ xét đơn hàng của bạn thuộc loại sản phẩm có chính sách liên kết bảo hành giữa Amarketz và đối tác liên kết sản phẩm hay không? Khi phát hành một sản phẩm trên trang web, Amarketz sẽ cập nhật trực tiếp cập nhật thông tin bảo hành, và sẽ kèm theo phiếu bảo hành nếu sản phẩm của bạn có quy định bảo hành, phiếu bảo hành sẽ kèm theo trên đơn hàng, khi đơn hàng đến với bạn. Chính sách bảo hành sẽ phụ thuộc vào  quy dinh của đối tác (nhà sản xuất) khi liên kết sản phẩm với Amarketz. Bạn có thể tham khảo trước khi mua hàng.
Bạn phải đảm bảo rằng bạn đã hiểu và nắm rỏ quy định  thông tin bảo hành. Sau khi xem, Bạn mua hàng tức là bạn đã hiểu và chấp nhận chính sách bảo hành ấy.
Với những quy định khi bạn trở thành một thành viên hoặc đối tác bán hàng cùng Amarketz. Các bên tham gia phải thực hiện nghiêm túc và chấm hành đúng theo yêu cầu tham gia liên kết mà Amarketz đề ra, nhằm mang đến sự đảm bảo an toan cho người tiêu dùng.
Mọi hành vi gian dối lừa đảo, sai sự thật mang lại thiệt hại cho người tiêu dùng , phía liên kết phải gánh chiệu trách nhiệm và hoàn trả lại sản phẩm phù hợp thông tin ban đầu hoặc hoàn tiền lại theo yêu cầu của người dùng, hoặc trong trường hợp hai bên không đi đến quyết định nhanh chống, Amarketz sẽ đưa ra các biện pháp sử phạt hạn chế, thông báo hoặc chấm dức cấp phép kinh doanh của bên liên kết tham gia bán hàng trên Amarketz, trong trường hợp không bên nào đi đến được quyết đinh cuối cùng, Amarketz sẽ chuyễn sang toàn án thương mại Việt Nam giải quyệt sự việc.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa