Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Bạn đã có tài khoản việc đăng nhập tài khoản, bạn có thể tự đăng nhập vào bất cứ lúc nào bạn muốn, để có thể sử dụng tất cả các tiện ích hiện có trên trang web hoặc bạn có thể sẽ được yêu cầu trong một số trường hợp quan trọng để xác nhận khi mua sắm trên amarketz.com.

Bạn đăng nhập tài khoản theo các bước sau:

  1. Trỏ chọn vào mục Tài Khoản của Bạn để xem nút Đăng Nhập
  2. Trỏ chọn vào nút Đăng Nhập để chuyển sang trang Đăng Nhập
  3. Tại trang Đăng Nhập, Bạn điền thông tin vào hai trường email và mật khẩu mà bạn đã đăng ký trước đó.
  4. Đảm bảo thông tin điền vào đầy đủ và chính xác., Sau đó nhấn nút Đăng Nhập màu xanh bên dưới.
  5. Đăng nhập thành công bạn sẽ được chuyển sang trang chủ, khi này sẽ hiển thị Xin Chàotên của bạn.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa