Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Để có một phương pháp quản lý thanh toán, thành viên bán hàng sẽ được yêu cầu đăng ký thông tin thanh toán, Khi người dùng đặt hàng, thông tin thanh toán của thành viên sẽ hiển thị đến người mua hàng và tiến hành thanh toán theo thông tin thành viên cung cấp.

Để tiến hành đặt thông tin giao dịch chính, thành viên cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

  1. Đến trang Đăng ký thông tin đơn hàng. Chọn Phương thức thanh toán bằng Thanh toán trực tuyến Internet Banking (Thẻ nội địa)
  2. Tìm đến mục Thẻ thanh toán bạn đang sử dụng.
  3. Chọn thẻ giao dịch, click chọn vào icon tròn để hiển thị bảng thông tin: chọn Đặt làm thẻ giao dịch chính.

  1. Tính năng này dành riêng cho thành viên bán hàng. Thành viên cần phải đảm bảo tính chính xác để tránh bị sai sót trong quá trình giao dịch.
  2. Thành viên có thể cung cấp nhiều thông tin thanh toán khác nhau nhưng thành viên chỉ có thể đặt một thông tin giao dịch chính để có thể dễ dàng quản lý.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa