Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
  • Trong một số trường hợp ngoài ý muốn, hoặc một số phát sinh có thể xãy ra của bên liên kết dịch vụ vẩn chuyển cùng Amarketz bị gián đoạn và kể cả trường hợp bất khả kháng, bao gồm nhiều trường hợp khác không lường trước được, làm dẫn đến đơn hàng bị chậm trể, không đúng theo số ngày dự tính trên đơn hàng.
  • Ngay lúc phát sinh ra những tình huống có thể xãy ra ở trên, Amarketz sẽ liên hệ đến bạn qua số điện thoại và email để thông báo về sự cố mà chúng tôi đang mắc phải, Amarketz sẽ đưa ra thời gian khắc phục sự chậm trể ấy, khi ấy đơn hàng sẽ đến với bạn trong thời gian dự tính mới. Ngay lúc ấy Amarketz sẽ thăm dò và hỏi ý kiến của bạn về thời gian mới mà bạn có thế chấp nhận đơn hàng tiếp tục hay không?
  • Amarketz luôn hạn chế tối đa các tình huống dẫn đến sự chậm trể đơn hàng đến với bạn.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa