Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng

Để người dùng có thể ghi nhớ và nhận ra gian hàng của bạn là một gian hàng quen thuộc hoặc đã sử mua hàng trước đó. Amarketz hạn chế việc thay đổi tên gian hàng để giúp bạn và người dùng nhận ra một cách nhanh chóng.


Bạn chỉ được thay đổi tên gian hàng tối 3 lần. Mỗi lần thay đổi cách nhau 90 ngày.

Lời Khuyên: Bạn nên cung cấp tên thật của bạn để giúp người khác có thể dễ kết nối với bạn, đồng thời cũng là cơ sở xác nhận chính xác trong qua trình mua bán hàng.

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa