Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Sau khi đặt hàng thành công, Bạn muốn xem lại thông tin đơn hàng của bạn? Đơn hàng của bạn sẽ được Amarketz phản hồi lại email mà bạn đã đăng ký. Tiêu đề thông báo là Xác Nhận Đơn Hàng và bao gồm mã đơn hàng. Mã đơn hàng sẽ giúp Amarketz và bạn giao dịch dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Bạn có thể đến mục Đơn Hàng của Bạn để xem chi tiết đơn hàng.

Để kiểm tra đơn hàng bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

  1. Đến mục Tài Khoản của Bạn
  2. Trỏ chọn mục Đơn Hàng của Bạn
  3. Xem thông tin chi tiết đơn hàng của bạn.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa