Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
  • Với sự quản lý, quy định đóng gói và kiểm tra thông tin chi tiết đơn hàng của bạn một cách chặc chẻ.  Từ đó Amarketz đóng gói đơn hàng của bạn theo đúng yêu cầu về kích cở, màu sắc, số lượng, nhãn hiệu, chất liệu của sản phẩm mà bạn đặt hàng..
  • Bao bì, vỏ hợp luôn ở tình trạng mới, liền mạch không chắp vá và có logo Amarketz trên hợp chứa, băng dính (băng kéo ) và phiếu thông tin đơn hàng của bạn.
  • Khi bạn nhận được đơn hàng từ dịch vụ giao hàng của Amarketz. Bạn ký tên xác nhận đơn hàng (có thể không ký), nhận hàng và phiếu thông tin đơn hàng.
  • Kiểm tra gói hàng, và giấy thông tin đơn hàng có đúng yêu cầu của bạn hay không? xem có logo Amarketz trên bao bì, vỏ hợp băng dinh (băng keo) hay không? Bạn xem tổng quan gói hàng có bị rách, chắp vá hoặc nghi ngờ có dấu hiệu xăm phạm đơn hàng, Sản phẩm bên trong không đúng theo như phiếu thông tin đơn hàng . Từ đấy, Bạn có thể yêu cầu trả lại đơn hàng. hoặc phản hồi về Amarketz để được sử lý kiệp thời.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa