Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Phương thức giao hàng là dịch vụ mà Amarketz liên kết với các đối tác vận chuyển giao hàng. Nhằm mang sản phẩm đến bạn đúng thời gian được quy định khi bạn đăng ký thông tin.

  • Giao hàng bằng đường bộ  là phương thức giao hàng chính mà Amarketz đang áp dụng, ngoài ra có thể giao hàng bằng đường hàng không, nếu có sự phản hồi yêu cầu từ bạn. Trong trường hợp này sẽ có mốt số khoản phí nhất định được thông báo đến bạn để đáp ứng phù hợp cho trường hợp bạn muốn vận chuyển bằng đường hàng không.
  • Các đối tác Amarketz hiện đang liên kết là ViettelPost, Kerry TTC, giaohangnhanh, VNPost. Với tính chất tiện lợi khi mua hàng. Amarketz sẽ không hiển thị các đối tác này để bạn lựa chọn, Amarketz sẽ tự tìm một trong những đối tác này để có thể đảm nhận việc giao hàng đến bạn đúng thời gian quy đinh tại vị trí đăng ký của bạn.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa