Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng

Thanh toán là một tính năng không thể thiếu khi bạn mua sắm tại Amarketz. Tại đây chúng tôi hổ trợ đến bạn 4 hình thức thanh toán: Thanh toán khi nhận hàng (COD) , thanh toán bằng Visa, MasterCard, JCB, Thanh toán bằng Paypal và thanh toán qua Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking).


Ban cần chú ý với từng loại hình thanh toán sau đây, cũng như lợi ích và vai trò riêng của từng loại hình thanh toán ấy.

  • Thanh Toán Khi Nhận Hàng hay còn gọi là Cash On Delivery, Bạn có thể nhận ra chử viết tắc là COD. Loại hình thanh toán này sẽ hổ trợ bạn khi không có thẻ thanh toán cá nhân. Hoặc bạn muốn đảm bảo đơn hàng đến với bạn rồi mới thanh toán sau. Đây là một loại hình thanh toán phổ biến, Amarketz đang hổ trợ phương thức thanh toán này vào tính năng mua nhanh.
  • Thanh toán bằng Visa, Mastercard, JCB: Ở loại hình thanh toán này, Amarketz liên kết thanh toán cùng Paypal. Đây là 2 cổng thanh toán trực tuyến có tích hợp Các loại thẻ thanh toán cá nhân mà bạn có thể xác nhận và thanh toán qua Amarketz. Với tính chất là cổng thanh toán trực tuyến chuyên biệt, bạn sẽ được bảo mật, đảm bảo thông tin thanh toán của bạn từ Paypal
  • Thanh toán bằng PayPal: Khi bạn đặt hàng và lựa chọn xác nhận thanh toán bằng PayPal, Amamarketz sẽ chuyển bạn đến trực tiếp trang PayPal cùng với thông tin đơn hàng của bạn để tiến hành thanh toán. Các thông tin giao dịch của bạn sẽ được đảm bảm bảo mật từ PayPal.
  • Thanh toán qua Internet Banking:Bạn có thể biết đến bằng một tên khác là Thanh toán trực tuyến, Ở loại hình thanh toán này, Amarketz hổ trợ một số thẻ ngân hàng phổ biến trong nước. Bạn tìm loại thẻ có hổ trợ thanh toán từ Amarketz Sau đó bạn chọn Xác nhận thanh toán. Khi xác nhận thanh toán, Amarketz sẽ chuyễn bạn đến trực tiếp trang thanh toán, Tại đấy, bạn chọn thẻ ngân hàng của bạn để tiến hành thanh toán theo giá trị đơn hàng đến Amarketz.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa