Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Điểm thưởng mua sắm là một phần hổ trợ tiết kiệm thanh toán đến với người dùng, cũng như để tạo nên sự nhộn nhịp cho mổi lần bạn giao dịch mua sắm tại Amarketz.com. Bạn có thể xem mục Điểm Thưởng Mua Sắm để hiểu rỏ hơn về những quy định, cũng như cách thức bạn sử dụng điểm thưởng.

Một số nội dung mà bạn cần nhận biết như sau:
Điểm Thưởng Mua Sắm có 4 nội dung bạn cần chú ý đó là: Điểm tặng, điểm thưởng, mã điểm thưởng và nội dung quy định về điểm thưởng.

  • 50 điểm đồng thời bạn sẽ thấy 50 điểm bên mục điểm thưởng. Bạn có thể hiểu rằng 50 điểm thưởng là giá trị thật có thể sử dụng mà bạn được hưởng từ điểm tặng.
  • Điểm thưởng sẽ giãm đi hoặc tăng lên thêm khi bạn sử dụng mua sắm và tích lũy thêm trên Amarketz.com.
  • Mã điểm thưởng gồm 9 chử số, bạn điền 9 số này vào mục sử dụng điểm thưởng tại trang thanh toán.
  • Với quy định, 1 điểm tương đương 1000 đồng và bạn được sử dụng tối da 10 điểm cho những đơn hàng dưới 1 triệu đồng, và bạn dùng được 50 điểm cho những đơn hàng trên 1 triệu đồng. Sau khi mua sắm sử dụng điểm thưởng giá trị đơn hàng của bạn sẽ được tích lũy thêm một lần nữa khi đơn hàng được giao đến bạn.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa