Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Lợi ích của việc dùng điểm thưởng sẽ mang lại cảm giác như bạn có thể tự quyết định giãm giá khi mua hàng tại Amarketz.

Tại trang thanh toán bạn sẽ thấy mục Sử dụng điểm thưởng có phần chử màu xanh dương.

  1. Bạn trỏ chọn vào mục ấy sẽ xuất hiện bảng nhập mã điểm thưởng
  2. Đến mục Điểm thưởng mua sắm để sao chép mã điễm thưởng.
  3. Trỏ lại mục sử dụng điểm thưởng, bạn dán mã điểm thưởng vào ô yêu cầu để xác nhận.
  4. Nhập số điểm thưởng mà bạn muốn giãm và xác nhận.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa