Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Phụ phí được áp dụng cho các thành viên tham gia bán hàng trên Amarketz. Tính năng này sẽ giúp cho thành viên có thể áp dụng thêm phí vận chuyển hoặc giãm giá đơn hàng đến với từng khách hàng một cách linh hoạt.

Để thực hiện tính năng phụ phí:

  1. Các đơn hàng trong mục Đơn đặt hàng thành viên thực hiện Áp dụng phụ phí.
  2. Nhập số tiền cần nhập để thực hiện áp dụng vào đơn hàng.
  3. Quá trình phụ phí có thể được thêm nhiều lần, nhưng bắt đầu thêm phụ phí từ lần thứ hai trở đi phải đợi sự chấp nhận từ người mua hàng.
  4. Người mua hàng sẽ thấy thông báo phụ phí từ thành viên bán hàng, với lần phụ phí từ lần thứ hai, người mua hàng phải chấp nhận hoặc có thể không chấp nhận yêu cầu mức phụ phí từ nhà bán hàng đặt ra.
  5. Thành viên bán hàng có thể tiếp tục bán hàng mà người mua hàng không chập nhận thêm mức phụ phí từ thành viên đưa ra. Cả thành viên và người mua hàng có thể huỷ đơn hàng nếu một trong hai bên không thoả thuận được mức phụ phí đưa ra.
  6. Thành viên phải tôn trọng quyết định, hoặc yêu cầu từ người mua hàng khi họ không chấp nhận mức phụ phí mà thành viên đưa ra, thành viên có quyền chấp nhận hoặc từ chối từ quyết định của người mua hàng khi họ không chấp nhận mức phụ phí mà thành viên áp dụng vào đơn hàng.

Lưu ý: Để Giãm giá mức phụ phí đặt ra trước đó, thành viên cần thêm dấu trừ (-) trước giá tiền.

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa