Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Amarketz nhận định rằng, tên của bạn khi đăng ký tài khoản là một nhân tố quan trọng để giúp cho mọi người, bao gồm người bán hàng hay là người mua hàng có thể dễ dàng xác định, giúp cho người dùng trải nghiệm trên trang web dễ dàng hơn.

Bạn chỉ được thay đổi tên tài khoản của bạn tối đa là 5 lần. Mỗi lần thay đổi cách nhau 90 ngày.

Lời Khuyên: Bạn nên cung cấp tên thật của bạn để giúp người khác có thể dễ kết nối với bạn, đồng thời cũng là cơ sở xác nhận chính xác trong qua trình mua bán hàng

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa