Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Khi bạn truy cập vào trang web Amarketz.com, việc quan trong không thể bỏ qua đó là bạn phải tạo cho riêng mình tài khoản Amarketz. Với một tài khoản bạn sẽ dể dàng mua sắm và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác từ Amarketz như: Kết bạn, nhắn tin, gọi điện, bán hàng...

Các bước tạo tài khoản:

  1. Truy cập vào website: Amarketz.com chọn mục Tài Khoản của Bạn, trỏ chọn chữ Đăng ký
  2. Cung cấp thông tin tên, email, mật khẩu cho tài khoản của bạn
  3. Nhấn nút Đăng ký để tiến hành sử dụng tài khoản

Lưu ý: Bạn phải đảm bảo email mà bạn nhập vào là email thật, đã được tạo và tồn tại. Trong một số trường hợp yêu cầu, Amarketz sẽ gửi phản hồi vào mail của bạn.

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa