Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Đặt hàng và thay đổi thông tin đơn hàng là một việc không thể tránh khỏi. Bạn sẽ dễ dàng thay đổi thông tin đơn hàng của mình và đảm bảo rằng chính bạn là người đã thay đổi thông tin đơn hàng.

Với số một số quy định mà Amarketz hổ trợ bạn thay đổi thông tin đơn hàng như sau:

tdtt

  1. Đến mục Đơn Hàng của Bạn. Bạn sẽ thấy trạng thái đơn hàng, bên cạnh phải của bảng đơn hàng. Bạn phải tìm hiểu thêm về các trạng thái đơn hàng tại đây.
  2. Tại trạng thái đơn hàng: Bạn trỏ chọn trạng thái Đang Chờ Xác Nhận, lúc này bạn có 2 lựa chọn sau: 1. Đổi thông tin đơn hàng, 2.Hủy đơn hàng. (Hình bên dưới).
  3. Bạn chọn Đổi Thông Tin Đơn Hàng. Nếu sản phẩm của bạn còn những tùy chọn thay đổi khác, bạn có thể thay đổi để phù hợp, Nếu không còn tùy chọn nào bạn có thể dùng lại thông tin đơn hàng ban đầu để tiếp tục đặt hàng. Ngoài ra bạn có thể chọn hủy đơn hàng khi bạn đã quyết định cuối cùng và bắc đầu một đơn hàng mới phù hợp với bạn.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa