Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Trong quá trình sử dụng bạn có thể tự thay đổi, cập nhật thông tin của bạn, hoặc trong một số trường hợp khác, Amarketz yêu cầu xác nhận, bổ sung thông tin từ bạn.

Bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập tài khoản và vào mục Thông Tin Tài Khoản.
  2. Đến mục Thông Tin Cá Nhân và trỏ vào vùng hiển thị để xuất hiện biểu tượng cây viếtpen
  3. Trỏ chọn vào biểu tượng cây viết
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa