Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng

Khi bạn mua sắm tại Amarketz.com, Sẽ có một số sản phẩm bạn yêu thích nhưng vì một vài lý do cá nhân nào đó của chính bạn. Bạn có thể đặt những sản phẩm ấy vào mục Lovelist. Những sản phẩm trong mục Lovelist sẽ có nhiều lợi ích cho bạn sau này.


Bạn thực hiện theo các bước sau để đặt sản phẩm vào mục Lovelist.

  1. Đăng nhập tài khoản và tìm đến những sản phẩm bạn yêu thích.
  2. Sau khi tìm được sản phẩn bạn muốn, Bạn trỏ chọn vào biểu tượng hình trái tim viền xanh.
  3. Sau khi chọn biểu tượng sẽ có hình này, khi ấy sản phẩm của bạn đã vào mục Lovelist.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa