Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Trong quá trình tạo một đơn hàng, Bạn sẽ được chuyễn tới bước Đăng Ký Thông Tin Đơn Hàng, tại mục Phương thức Thanh Toán. Với đơn hàng lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu thêm phương thức thanh toán theo lựa chọn của bạn. Loại hình thanh toán mà bạn lựa chọn sẽ được ghi nhớ để đáp ứng cho sự tiện ích mua sắm những lần sau.
Bạn có thể tùy chỉnh phương thức thanh toán bằng việc vào mục Thông Tin Tài Khoản để thay đổi, hoặc trong quá trình sử dụng tính năng mua nhanh bạn có thể vào bảng mua nhanh tại mục tùy chỉnh bên trái của bảng mua nhanh, bạn cũng có thể thay đổi phương thức thanh toán theo tùy chỉnh bên tiện ích ậy.

 

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa