Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Amarketz sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng của bạn ở từng khâu hoạt động để bạn có thể theo giỏi đơn hàng của bạn một cách dễ dàng. Có 5 trạng thái mà đơn hàng của bạn sẽ được hiển thị và bạn sẽ có một số hoạt động, quyền thao tác, yêu cầu khai báo, từ phía bạn và phía Amarketz. Bạn cần nhận biết rỏ 5 trạng thái sau:

  1. Trạng thái Đang Chờ Xác Nhận: Ở trạng thái này, đơn hàng của bạn đang chờ Amarketz xác nhận, Lúc này bạn vẫn có thể thay đổi thông tin đơn hàng hoặc hủy đơn hàng.
  2. Trạng thái Đã Được Xác Nhận: Lúc này đơn hàng của bạn đã được Amarketz xác nhận và chuyển qua khâu đóng gói. Bạn vẫn có thể thay đổi được thông tin đơn hàng hoặc hủy đơn hàng bằng cách bạn gửi đến Email: support@amarketz.com và kèm theo mã đơn hàng và thông tin đơn hàng mà bạn đang muốn thay đổi hoặc hủy đơn hàng.
  3. Trạng thái Đang Chuyển Đến Bạn: Khi bạn thấy trạng thái này tức là đơn hàng đang trên đường vận chuyển đến bạn, Amarktz sẽ rất lấy làm tiết nếu như bạn vẫn muốn thay đổi hoặc hủy đơn hàng khi đang ở trạng thái này. Tại trạng thái này bạn không thể thay đổi thông tin đơn hàng được nữa. Bạn phải hiểu rằng đơn hàng của bạn đang được một nhà cung cấp dịch vụ giao hàng bên thứ ba, họ có quy định về phí giao hàng, phí vận chuyển. Trong trường hợp này bạn phải nhận đơn hàng và trả phí tương ứng trên đơn hàng mà lúc đầu bạn đã đặt hàng. Sau đó Bạn có thể xem xét lại và tiếp tục sử dụng sản phẩm đó hay không?. Nếu bạn đã quyết định thay đổi hoặc hủy đơn hàng . Bạn tuyệt đối không có bất kỳ một sự thay đổi nào, tác động hoăc làm thay đổi bao bì, vỏ hộp, giấy hóa đơn hoăc phiếu thông tin đơn hàng hoặc sử dụng, hay chỉ dùng thử sản phẩm mà bạn đặt trước đó ,Amarketz sẽ không chấp nhận thay đổi hoặc nhận trả từ bạn. Nếu bạn thực hiện đúng những yêu cầu trên hãy gửi thông tin yêu cầu thay đổi hoặc đổi trả đơn hàng đến địa chỉ email: support@amarketz.com, Khi nhận được email từ bạn, Trạng thái đơn hàng của bạn sẽ có sự thay đổi theo yêu câu từ bạn như: trạng thái Thay Đổi Đơn Hàng, trạng thái Hủy Đơn Hàng và Amarketz sẽ đề ra hai hướng cho bạn lựa chọn. 1. Amarketz sẽ hổ trợ người đến bạn để nhận lại đơn hàng. 2. Amarketz sẽ hướng dẫn bạn đến địa chỉ nhà dịch vụ vận chuyển đơn hàng của bạn gần nhất để hoàn trả đơn hàng. Khi bạn trả lại đơn hàng, Amarketz chỉ hoàn trả lại phí đơn hàng, bạn phải chiệu mất phí giao hàng ban đầu nếu có.
  4. Trạng thái Hoàn Tất: Ở trạng thái này đơn hàng tuyệt vời đã đến với sự hài lòng của bạn và bạn sẽ được cộng thêm Điểm Thưởng Mua Sắm tương ứng theo giá trị đơn hàng của bạn.
  5. Trạng thái Hủy Đơn Hàng từ Amarketz: Amarketz rất lấy làm tiết nếu như bạn thấy trạng thái này, chúng tôi sẽ hạn chế tuyệt đối điều này đến với bạn. Trạng thái này chỉ xãy ra do nguồn sản phẩm đã hết khi các đơn đặt hàng trước bạn mà Amarketz chưa xác nhận kiệp thời hoặc do bạn không thực hiện đúng theo yêu cầu thay đổi, hoặc hủy đơn hàng ở trạng thái Đang Chuyển Đến Bạn mà chúng tôi đề cập ở trên.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa