Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng

Trạng thái thanh toán là mục quan trọng bạn cần chú ý đến 3 trạng thái là: Đang kiểm tra, Đợi thanh toán, Hoàn tất.

  • Nếu trạng thái Đang Kiểm Tra: Đây là trạng thái bạn đã giao dịch chuyển tiền đến Amarketz hoặc đã giao dịch với nhà bán hàng. Ở Trạng thái này, nhà bán hàng đang đợi tiền thanh toán đơn hàng của bạn được thông báo từ ngân hàng.
  • Trạng thái Đợi Thanh Toán: bạn đã đặt một đơn hàng nhưng chưa thanh toán đến người bán hàng, khi bạn thấy mục thông báo này tức là chưa có một cuộc giao dịch nào được thực hiện.
  • Trạng thái Hoàn Tất: tiền thanh toán của bạn đã được thanh toán, và đơn hàng của bạn đang chuyễn đến với bạn.
    Đối với việc sử dụng thẻ thanh toán quốc tế và thực hiện mua hàng từ đơn hàng của Amarketz bán, khi tiến hành nhập mật khẩu bảo mật để xác nhận thanh toán, tiền của bạn sẽ bị trừ ngay lập tức khi nhập mã bảo mật chính xác. Trạng thái lúc này là đang kiểm tra, Amarketz sẽ kiểm tra thông tin đơn hàng và giao đơn hàng đến với bạn.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa