Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Thanh toán là một bước quan trọng không thể thiếu khi bạn mua sắm trên Amarketz. Tại đây, Amarketz hổ trợ đến bạn nhiều loại hình thanh toán,có hai phương thức thanh toán phổ biến hiện nay mà bạn có thể biết đến là thanh toán khi nhận hàng và thanh toán điện tử. Amarketz luôn xem trọng và đảm bảo thông tin tài khoản thanh toán của bạn. Do đó, chúng tôi liên kết với các cổng thanh toán điện tử phổ biến PayPal để tận dụng sự bảo mật, an toàn và uy tín từ họ. Từ đó tạo nên sự an tâm khi bạn thanh toán trên Amarketz.

Để thanh toán một đơn hàng bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Tạo một đơn hàng, sau đó Bạn thanh toán tại trang Thông Tin Đơn Hàng
  • Tại đây, Bạn sẽ được yêu câu xác nhận đăng nhập tài khoản nếu bạn chưa đăng nhập.

Đối với tài khoản lần đầu sử dụng mua hàng, Khi bạn thao tác nút thanh toán. Amarketz sẽ chuyễn bạn đến trang Đăng Ký Thông Tin Đơn Hàng. Tại đấy, bạn phải điền thông tin chính xác vào các mục khai báo thông tin người dùng và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. Amarketz sẽ ghi nhớ và không hiển thị lại bảng Đăng ký thông tin đơn hàng này khi bạn mua sắm cho những lần sau. Nhưng bạn vẫn có thể chỉnh sửa lại thông tin nếu bạn muốn thay đổi.

  • Xác nhận thông tin sau khi ban khai báo. Amarketz sẽ giao hàng đến bạn bằng việc dựa vào các thông tin ấy.

Sau khi Bạn xác nhận thông tin, Amarketz sẽ chuyễn bạn đến trang Xác Nhận Thanh Toán. Tai đấy, bạn xem lại thông tin cá nhân và thông tin đơn hàng mà bạn đã đặt trước đó để hoàn tất thanh toán.
Đối với phương thức thanh toán khi nhận hàng, Tại bước xác nhận thanh toán bạn sẽ thấy nút hoàn tất thanh toán, Đối với các phương thức thanh toán điện tử (Visa, MasterCard, JCB, PayPal, Intertnet Banking) bạn sẽ thấy nút truy cập thanh toán. Vì đây là một phần Amarketz liên kết thanh toán với PayPal. Do đó khi bạn chọn một trong những loại hình thanh toan trên, Amarketz sẽ chuyện bạn đến trang thanh toán điện tử tương ứng.

  • Khi bạn xác nhân thanh toán đó là một phần trong quy trình cuối cùng của việc truy cập thanh toán.

Đối với trường hợp bạn đã có tài khoản và đã mua sắm trên Amarketz:

  • Bạn truy cập thanh toán tại mục thông tin đơn hàng. Khi thực hiện thanh toán bạn phải luôn đảm bảo rằng tài khoản của bạn luôn được đăng nhập.
  • Sau khi bạn thao tác nút thanh toán, Amarketz sẽ chuyễn bạn đến trang Xác nhận thanh toán. Tại đấy, có có thể kiểm tra lại thông tin cá nhân, thông tin đơn hàng. ngoài ra bạn có thể chỉnh sưa lại thông tin cá nhân và đặt lại phương thức thanh toán bằng việc thao tác nút Đặt lại thông tin bên dưới bảng thông tin.
  • Hoàn tất thanh toán với loại hình thanh toán mà bạn đã đặt trước đó. Amarketz sẽ chuyễn bạn đến  trang tương ứng vơi phương thức thanh toán của ban đã chọn.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa