Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Một số trường hợp, Amarketz dự tính có thể xãy ra với đơn hàng của bạn, bao gồm trường hợp đang trong quá trình vận chuyển đơn hàng hoặc trong giai đoạn bạn đang khởi tạo một đơn hàng. Các sự cố có thể xãy ra như sau.

  • Các trường hợp bất khả kháng
  • Trường hợp lỗi vận chuyễn, sai sót trong quá trình vận chuyển hoặc trong quá trình đóng gói sản phẩm.
  • Sai mã đơn hàng, thông tin đơn hàng.
  • Trường hợp mất kết nối mạng khi bạn đang tạo một đơn hàng.

Lưu ý: Khi bạn gặp phải một trong các trường hợp trên, bạn hãy liên hệ đến mục trợ giúp. Amarketz giải giải đáp và phản hồi đến bạn.

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa