Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Trong quá trình bạn đang thao tác đăng ký tài khoản Amarketz có thể xãy ra một số trường hợp bị lỗi hoặc không đúng yêu cầu.

Bạn phải kiểm tra và đọc kỹ nếu có các thông báo trong quá trình đăng ký.

  1. Tên đăng ký người dùng có ký tự quá ngắn.
  2. Email không hợp lệ, hoặc đã được sử dụng, Bạn phải nhập email đúng hoặc email mới khác.
  3. Mật khẩu không đúng yêu cầu của Amarketz hoặc không trùng khớp.
  4. Kiểm tra lại kết nối mạng.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa