Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Amarketz có nhiều hổ trợ, khuyến mãi, hậu mãi và bao gồm kể cả miễn phí giao hàng đến với bạn cho những đơn hàng có giá trị từ 439.000 đồng trở lên.

Bạn có thể mua một sản phẩn hoặc nhiều sản phẩm trong cùng một đơn hàng để có được tổng giá trị từ 439.000 đồng trở lên.
Để nhận biết được đơn hàng của bạn có được miễn phí giao hàng hay không? bạn có thể quan sát tại một số vị trí trên trang web như sau.

  1. Tại trang chi tiết sản phẩm mà bạn đang xem: freeship
  2. Tại một số trang bên trong như trang Thông Tin Giỏ Hàng, bảng thông tin Mua Nhanh. Amarketz luôn hiển thị thông tin trong các trang mà bạn đang thao tác, để bạn có thể dễ dàng nhìn thấy.

(*) Trường hợp bạn cận giá trị đơn hàng được miễn phí giao hàng nhưng bạn Sử dụng điểm thưởng để tiết kiệm đơn hàng của mình, lúc này giá trị đơn hàng sẽ thấp hơn giá trị bạn được miễn phí giao hàng nhưng bạn phải chiệu thêm phí vận chuyễn nếu có sẽ cộng thêm vào phí đơn hàng. Sau khi đơn hàng được cộng thêm phí giao hàng bạn không thể sử dụng thêm điểm thưởng và kể cả giá trị đơn hàng của bạn có vào giá trị miễn phí vận chuyễn hay không.

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa