Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Khi bạn xóa tài khoản Amarketz. bạn sẽ không thể truy cập hoặc không một ai khác có thể truy cập vào tài khoản của bạn để sử dụng, mua sắm hoặc thực hiện các cuộc giao dịch từ phía người bán, người mua hoặc các dịch vụ từ bên thứ ba, kể cả các tính năng khác trên Amarketz. Nếu bạn muốn sử dụng lại một lần nữa để mua sắm và trải nghiệm các tiện ích tuyệt vời của Amarketz. Bạn phải tạo một tài khoản mới.

Để tiến hành xoá tài khoản bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập tài khoản, đến mục Thông Tin Tài Khoản
  2. Tại mục Thông Tin Tài Khoản, bạn xem mục Thông Tin Tài Khoản
  3. Thực hiện một hành động tại mục Tài Khoản Người Dùng, để thấy icon cây viết trên gốc phải của mục.
  4. Thao tác vào icon cây viết để chỉnh sửa Thông Tin Tài Khoản.
  5. Tại mục email của bạn, sẽ xuất hiện icon cây viết.
  6. Trỏ chọn icon cây viết để tiến hành xoá tài khoản email của bạn.

Lưu ý: Sau khi bạn tiến hành xoá tài khoản, bạn không thể truy cập hoặc thực hiện bất cứ một đơn hàng nào hoặc bất kỳ các tính năng hoặc tiện ích nào trên Amarketz. Tài khoản của bạn sẽ xoá hoàn toàn trên cơ sở dử liệu của Amarketz trong vòng 15 ngày. Bạn không thể khôi phục hay yêu cầu cấp hoặc sử dụng tài khoản đã xoá.

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa